پسر و دختر روآنیـ×ــ

دوست داشتن

دوست داشتن ؛ زبان ٬ زمان ٬ راه ٬ دلیل ٬ نشانه نمی خواهد

دوست داشتن دل می خواهد

و یک “من” می خواهد و یک “تو”

تاريخ یکشنبه هشتم بهمن ۱۳۹۱سـاعت 17:45 نويسنده پـ×ــانے| |
i413141_11.gif (242×58)
Design